Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vakantiehuis in Ouddorp
Molenblok 7
3253 AL Ouddorp
06 41 23 58 93

Algemene voorwaarden:

1. Vakantiehuis in Ouddorp is geen reisbureau of bemiddelingsburo. Wij leggen alleen contact tussen huurder en verhuurder en verhuren niet uit eigen naam.

2. Wanneer Vakantiehuis in Ouddorp een boeking tot stand brengt en hieruit transacties voortkomen valle die onder de verantwoording van de eigenaar en huurder.

3. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijnen zijn voldaan behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren en is de huurder aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4. Wij garanderen geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of letsel, berokkend aan de accommodatie ongeacht hoe deze schade of dit letsel is ontstaan.

5. De gasten dienen de gedragsregels te respecteren welke de beheerder van de accommodatie nageleefd wenst te zien.

6. Wij adviseren u een annuleringsverzekering (op het moment van reservering) alsmede een reisverzekering (voor vertrek) af te sluiten.

7. Indien de huurder de verhuurovereenkomst wil annuleren dan zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

a. Een annulering dient altijd schriftelijk/per mail te gebeuren, bij annulering:
60 dagen voor aankomst 100 % restitutie van de reissom.
30 dagen voor aankomst 50% van de reissom, het aanbetaalde bedrag wordt dus niet gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 29 dagen voor de dag van aankomst t/m de dag van aankomst: geen restitutie van de gehele reissom.

8 . Aansprakelijkheid van de huurder
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade veroorzaakt voor uw toedoen en/of door uw meereizende, geheel door u vergoed dienen te worden terstond en aan de verhuurder. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is verrekend. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging van genoemde huurder.
Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen der halve strikt te worden nagekomen.
Vakantiehuis in Ouddorp kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel,van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Vakantiehuis in Ouddorp gecontracteerde vakantiewoning.
Kennelijke fouten of vergissingen in de woningbeschrijving binden Vakantiehuis in Ouddorp niet. Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. In ernstige gevallen dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met Vakantiehuis in Ouddorp op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier. Vakantiehuis in Ouddorp aanvaardt, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

9. Sleutels: Als de huissleutels kwijt raken tijdens uw verblijf wordt dit van de borg afgehaald.